EditRegion3
| HOME | HELPDESK | DOWNLOAD | NIEUWS | INFO |

September 2005
ABC Offerte in RELOTEC.

De kans dat uw offerte daadwerkelijk order wordt is van bedrijf tot bedrijf verschillend. De organisatie kan er veel aan doen deze KANS zo groot mogelijk te maken.

Offerte opvolgen .
Nabellen en een afspraak maken. Daarvoor is de ABCOFFERTE analyse gemaakt.
Met een opgegeven frequentie wordt er een signaal in CENTRALE AGENDA geplaatst.
Bij eerste contact vult u de gepresenteerde vragenlijst door middel van eenvoudige muisklikken in. De gepresenteerde vragen zijn in een door gebruiker te beheren tabel opgeslagen. Doel is in zo min mogelijk tijd een indicatie op te bouwen van de kans dat offerte order wordt. De vragen worden van factoren voorzien voor berekening van de kans. De basis factoren kunnen door het management worden vastgelegd. Daarnaast worden bij de vragen ervaringscijfers bijgehouden ter vergelijking tussen praktijk en gewenste kans berekening.

Budget opvolgen .
Uit offerte opvolging en kans berekening wordt het budget berekend.
Het budget wordt permanent vergeleken met , over gekozen periode, werkelijk gerealiseerde resultaten.
Deze kern getallen worden per gekozen groepen , zoals verkoper – artikelgroep, gepresenteerd. Er wordt bijgehouden of er sprake is van dalende of stijgende lijn. Is er onvoldoende activiteit ten aanzien van opvolging dan zal een dalende lijn het resultaat zijn. Tijd om actie te ondernemen. Er wordt desgewenst een overzicht gegeven van offertes die directe aandacht nodig hebben.

Offerte looptijd .
De tijd tussen uitbrengen van de offerte en het omzetten naar order wordt bijgehouden in ABCOFFERTE . Er wordt permanent berekend na hoeveel tijd er geen kans meer is dat offerte order wordt. Er wordt door ABCOFFERTE gevraagd een laatste actie te ondernemen of de offerte met reden te parkeren. Redenen voor parkeren offerte zijn in tabel vastgelegd en kunnen met muisklik tijdens parkeren worden gekozen. Uit geparkeerde offertes wordt per reden statistiek geproduceerd.
De looptijd van offerte wordt in kans berekening bijgehouden. De kans berekening uit tijd bepaald mede de hoogte van het offerte budget. Er ontstaat inzicht in hoeveel tijd welke omzet mag worden verwacht. Maakt u veel offertes, gebruik dan ABCOFFERTE in RELOTEC

RELOTEC is de verbeteraar van uw RELATIE-BEHEER.
Interesse stuur een mail , met uw bedrijfsgegevens , naar : sales@relotec.nl

Juni 2005
De ABC analyse is toegevoegd aan RELOTEC .

Hierbij heeft u de mogelijkheid uw voorraad terug te brengen tot een gewenst niveau. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de 80/20 regel. Immers uw omzet komt voor 80% uit 20% van de verkochte artikelen. Rekening houdend met de vraagfrequentie. Bij veel vraag mag de voorraad voor het desbetreffende produkt, gezien de veiligheidsfactor, groter zijn.
Tevens wordt niet uit het oog verloren de noodzakelijke reserve onderdelen voor klanten, teneinde z.g. slijtdelen voldoende uit voorraad te kunnen leveren.
Ook met artikelen die het assortiment completeren wordt rekening gehouden.
Reservering van artikelen is in de voorraad positie vast te leggen.
Minimum en maximum voorraad berekening.

Per KLASSE ABC afdrukken van lijsten in een frequentie door u gewenst. Opvolging en het beheer van uw voorraad is hiermee te realiseren.
Het opsporen van “winkeldochters” is met een minimum aan inspaning mogelijk. Zeer complete lijsten geven u voldoende informatie voor het op tijd uitverkopen van “Dode voorraad”. Oftewel voorraad artikelen welke over de jaren heen geen omzet en geen vraag te zien hebben gegeven.

"Dode voorraad" kan een te groot deel, tot 50%, van de voorraadwaarde uitmaken.

Interesse stuur een mail , met uw bedrijfsgegevens , naar : sales@relotec.n
l