EditRegion3
| HOME | HELPDESK | DOWNLOAD | NIEUWS | INFO |

Het maken mailing is eenvoudig te realiseren.
Aanmaak brief voor mailing.
Briefhoofd met aanhef, afdeling, contact personen.
Samenvoegvelden. Selecties.
Selecties bewaren voor vervolg mailing.
Registratie van opvolging en of actie op mailing.
Telefoonlijst mailing.


Afdruk van adresstickers via label printer en of laserprinter.
Selecties op volgorde van postcode, verkoper danwel een eigen selectie.
Selectie volgens mailing. Aanpassen lay-out stickers.